กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
อะไรเบอร์นั้น
ความหมาย:
ปี 2559