กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
อันเฟรนด์
ความหมาย:
ปี 2559