กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
อันไลค์, อันไลก์
ความหมาย:
ปี 2559