กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
อันฟอล, อันฟอลโลว์
ความหมาย:
ปี 2559