กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่
ความหมาย:
ปี 2559