กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
ฮิปสเตอร์
ความหมาย:
ปี 2558