กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
เว่อร์วัง
ความหมาย:
ปี 2558