กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
แม่ก็คือแม่
ความหมาย:
ปี 2559