กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
ได้หมดถ้าสดชื่น
ความหมาย:
ปี 2559