กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
ไลค์, ไลก์
ความหมาย:
ปี 2559