กลับ
สุภาษิต คำว่า
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: