กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
หญิงฮูปฮ้ายครองวัตรพางาม ชายฮูบทรามวิชาพาฮุ่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: