กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
การงานนี้อุปสรรคแสนหมู่ เกิดเป็นคนต้องสู้ อย่าถอยร่นหลีกหนี

หมายความว่า: 
คำถัดไป: