กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ขอให้อดสาสู้เพียรไปให้ถืกป่อง คุณอาจารย์ยกใส่เกล้า คะนิงไว้อย่าสิลืม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: