กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ให้เจ้าเอาความฮู้ หากินในทางชอบ ความฮู้มีอยู่แล้ว กินได้ชั่วชีวัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: