กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
คำสอนพ่อแม่นี้หนักเกิ่งธรณี ผู้ใดยำเยงนบหากสิดีเมือหน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: