กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ชาติที่เงินคำแก้ว มันบ่แหม่นของไผ ผู้ใดมีใจเพียร หากสิหลงหลอนพ้อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: