กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
คาดสิได้ บินมาคือนกเจ่า คาดสิบ่ได้ บินเจ้ยเจิดหนี

หมายความว่า: 
คำถัดไป: