กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
นุ่งผ้าลายหมาเห่า เว้าความเก่าผิดกัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: