กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนตุ๊กบ่มี เศรษฐีบ่เกิด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: