กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนเฒ่าปากหวาน ลูกหลานฮัก คนเฒ่าปากนัก ลูกหลานจัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: