กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เคร่งล้ำจ่างปุด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: