กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใคร่กิ๋นนัก หื้อกิ๋นเต้ากิ่งก้อย ใคร่กิ๋นหน้อย หื้อกิ๋นเต้าหัวแม่มือ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: