กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
งัวซาวกิ๋นหญ้าหาบ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: