กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เงินทองบ่ใจ้ปี้น้องกั๋น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: