กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จ๊ะต๋าบ่ากอกแห้ง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: