กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตกน้ำหื้อปอเปียะ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: