กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตดหื้อหมาดม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: