กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตดหน้าขี้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: