กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตี๋เหล็กไหน เปื๋องถ่านหั้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: