กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เตียวไปเดือดไป บ่มีคนตั๊ก เตียวไปตั๊กไป มีคนตั๊กคนไหว้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: