กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ต๋ำฮาดียกจ้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: