กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
นกจะหนีห่มคอน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: