กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บุบหมา ผ่อหน้าเจ้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: