กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่หันส้มน้ำลายบ่ปุ๊

หมายความว่า: 
คำถัดไป: