กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ดีจู๋งผีไต่ขัว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: