กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปื๋นบ่เต๋มถง จะไปล่าเดินดง เงินบ่เต๋มถง อย่าแอ่วปาต๋ามบ้าน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: