กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แป๋งตางหื้อฮอก บอกตางหื้อเหน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: