กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นเมื่อใจ๋ยัง กิ๋นเมือดังสาบ

หมายความว่า:
คำถัดไป: