กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แม่ฮ้างสามผัว งัวสามกาด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: