กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้สอดต๋าก๋วย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: