กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี๊ยะก๋ารคนเดียวเหมือนต๋าย เยี๊ยะก๋ารคนหลายเหมือนเล่น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: