กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี๊ยะปอหลาบปราบปออยู่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: