กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ลูกซาวคนป้อแม่เลี้ยงได้ ป้อแม่สองคนบ่มีไผเลี้ยง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: