กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ละอ่อนหันแต่กำเป๊า คนเฒ่าหันแต่กำกิ๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: