กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กบใกล้ปากงู หนูใกล้บอกไม้ จิ๊นเน่าใกล้ดังแมว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: