กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สุดเจ้นไม้ ได้เจ้นหลัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: