กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาบ่เห่าจะไปหลอก คนหัววอกจะไปคบมัน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: