กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาขี้มันตึงยกหางคนเดียว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: