กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาเห่าตวยก้นจ๊าง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: